Rouw-wandeling

Inleiding

Rouwen is een intensief proces, vol verdriet en pijn en met rauwe rafelranden die iemands vitaliteit en veerkracht kunnen wegnemen. In de huidige tijd, waarin mensen soms ervaren dat alles in het leven te snel lijkt te gaan, kan het ook voelen alsof er voor rouwen weinig ruimte is. Terwijl een rouwproces juist om aandacht, tijd en zorg vraagt. Soms ook gunt iemand het zichzelf niet om te rouwen. Of is het rouwen zo moeilijk dat het onbewust weggeduwd wordt en pas jaren later of op de meest ongelegen momenten komt opduiken.

Er zijn legio oorzaken waardoor iemand in diepe rouw terecht kan komen. Het overlijden van een dierbare slaat vaak grote kraters in iemands bedrading. Ook het intense verdriet als door een scheiding het dagelijkse contact met de kinderen verdwijnt kan diepe wonden toebrengen. Of het zonder ouders hebben moeten opgroeien. Of het verlies van baan. Rouw kent vele gezichten waar men behoorlijk in kan vastlopen. Een rouw-wandeling kan dan verlichtend werken. 

De wandeling

Aan het begin van de wandeling verbinden we ons via een klein magisch ritueel met het landschap om ons heen. Vanuit die verbinding gaan we op pad. Aan de hand van uw persoonlijke verhaal verkennen we waar u staat in uw rouwproces. Ter aanvulling onderzoeken we wat het landschap u via natuurspiegeling aanreikt en raadplegen we de Tarot. Op basis van wat uit dit alles voortvloeit krijgt u praktische en magische handvaten voor de toekomst aangereikt. Opdat u uw grote gemis ten volste kunt doorleven en verwerken.

Locatie

U bent welkom in het Beatrixpark te Almere Stad, een groot stadspark met de uitstraling van een bos. Lange lanen en smalle kronkelpaadjes wijzen de weg naar mystieke plekjes en betoverende planten, bomen en dieren. Zoals een modern kunstwerk met een oeroude betekenis, een verscholen linde met magische levenskrachten en een wetering vol zielenvogels.

Toelichting

  • Vanwege het persoonlijke karakter is de wandeling alleen individueel of als duo aan te vragen.
  • De wandeling duurt ruim een uur en de investering is € 75,00 (ongeacht of u individueel of als duo deelneemt), bij aanvang via pin of contant te voldoen.  
  • Tijdens de wandeling maak ik hier en daar een audio-opname voor een audioverslag. Dit verslag krijgt u naderhand via e-mail toegestuurd zodat u de wandeling op uw gemak nog eens kunt doornemen. Indien u geen prijs stelt op een gesproken opname kunt u dit bij aanmelding aangeven.  
  • Na aanmelding ontvangt u een routebeschrijving naar het vertrekpunt en bepalen we in overleg hoe we met de vooruitzichten qua weersomstandigheden om zullen gaan.