Over mij

Mijn naam is Rita van der Sluijs en samen met mijn man en onze kleinzoon woon ik in Almere. Ik ben geboren in 1960, groeide op in Deventer en was daar vaak met vriendinnetjes in de wilde natuur van het grote weiland naast ons huis te vinden. Ademloos keek ik naar de rondvliegende vlinders en huppelde mee met de konijnen. Naarmate ik ouder werd begon ik de verschillende oerkrachten die achter de natuur schuilgaan te ervaren. Hierdoor ontdekte ik het paganisme, een geestelijke manier van leven waarbij we de krachten van de natuur als heilig ervaren en geloven dat alles en iedereen bezield en met elkaar verbonden is.

Ik deed opleidingen en verslond boeken over allerlei religies en levenswijzen die onder het paganisme vallen en alles wat ermee samenhangt. Dat doe ik nog steeds want paganist zijn is voor mij een levenslange studie. Het is ook een levenslange ervaringsreis want de spirituele kennis krijgt pas bedding als ik het innerlijk kan ervaren. Met name bij de intrinsieke manieren van leven die wortelen in de oude tradities van onze verre voorouders hier in Europa voel ik me thuis. Wel steek ik die oeroude gebruiken vaak in een eigentijds jasje, zoals onze voorouders dat waarschijnlijk zelf ook steeds deden. Tijden veranderen en de spirituele beleving verandert mee.

In mijn jong volwassen jaren verhuisde ik naar Almere en koos voor een loopbaan in het sociaal-maatschappelijk werk. Dat veranderde toen ik zo rond mijn veertigste levensjaar betoverd raakte door de Tarot en de vele mogelijkheden met dit allesomvattende instrument. Ik wist meteen dat ik hiermee wilde gaan werken, er mensen mee zou kunnen ondersteunen. Na een beroepsopleiding bij Nelly van der Werff opende ik een Tarotpraktijk aan huis en werkte er jarenlang met heel veel plezier.

Tot mijn man met voorpensioen ging. Toen koos ik ervoor om ook met werken te stoppen. Onze volwassen kinderen waren inmiddels allang uitgevlogen en met ons tweeën brachten we veel tijd door in de natuur. Vanuit onze behoefte aan spirituele verbinding met onze omgeving deden we dat voorheen ook wel maar nu hadden we er veel meer gelegenheid toe.

En zo ontstond langzamerhand het plan om mijn praktijk nieuw leven in te blazen. Want ik begon het werken te missen. Maar ik wilde het wel anders gaan aanpakken. Geen consulten meer aan tafel maar al wandelend in de vrije natuur. Met de spiegelende werking, rust en verfrissende energie die van de natuur uitgaan als welkome aanvulling op de Tarot. Ook zocht ik naar een meer spirituele en magische aanpak van het geheel. Het idee van Flevomagie was geboren.

Ondertussen kwam onze kleinzoon bij ons wonen. Met deze extra kinderliefde in ons hart en gezin werkte ik de plannen voor Flevomagie verder uit en langzaamaan kreeg de nieuwe praktijk vorm. Vervolgens deed ik bij Linda Wormhoudt de opleiding tot rouwvrouw. Een wens kwam hiermee in vervulling want ook bij het werk als spiritueel rouw- en stervensbegeleider ligt mijn hart en ik integreerde het in mijn praktijk.

Tot zover een beschrijving over mij. E-mail of bel gerust als u meer wenst te weten.