Stervensbegeleiding

Algemeen

Sterven doen we ooit allemaal, het is de laatste fase in ons leven. Het is ook vaak de moeilijkste fase want sterven betekent dat je dit aardse leven definitief loslaat en afscheid neemt van alles en iedereen. Bovendien gaat een sterfproces dikwijls gepaard met lichamelijk lijden. Dit alles kan zorgen voor uiterst heftige gevoelens en emoties. Met name onmacht, boosheid, verzet, verwarring, angst, pijn en verdriet buitelen nogal eens over elkaar heen. Bij de stervende zelf en bij de eventuele naaste(n).  

Spirituele zorg

Als rouwvrouw* kan ik dit leed enigszins kalmeren en het schrijnende van een sterfproces wat verzachten. Door een zo comfortabel mogelijke sfeer te creëren en door kleine, persoonlijke en magische rituelen. Zij scheppen de ruimte om heftige gevoelens en emoties te reguleren en in alle rust en kalmte waardig te kunnen overgaan van het leven naar de dood. Luisteren naar de wensen van de stervende en afstemming op diens leef- en belevingswereld staan hierbij voorop. Opdat alles wat ik doe als passend en behulpzaam ervaren wordt. Want ieder persoon en elk sterven is uniek. Overleg en samenwerking staan daarom hoog in het vaandel. Indien het niet mogelijk is om met de stervende zelf te praten werk ik het liefst samen met de naast betrokkene(n). Om toch begeleiding te kunnen bieden die zo dicht mogelijk bij de leef- en belevingswereld van de stervende aansluit.  

Spirituele zorg voor de kwetsbaren

Het sterfproces van een volwassene is al moeilijk maar het sterven van een kind is vaak extra schrijnend. Kinderen zijn zo kwetsbaar en nog maar net begonnen aan hun leven. Dit prille leven moeten loslaten kan voor kind en dierbare(n) een loodzware opgave zijn en vraagt om specifieke zorg en aandacht. Als rouwvrouw kan ik hierin specialistische rituele ondersteuning bieden, het liefst in nauwe samenwerking met ouder(s) of verzorger(s). Ook het sterfproces van anders kwetsbaren kan ik met specialistische rituele zorg en aandacht ondersteunen.  

Spirituele zorg voor de eenzaam stervenden 

Als aanvullende service richt ik me op de eenzaam stervende medemens in Almere. Opdat niemand helemaal alleen hoeft te sterven. Bent u of kent u iemand die zich hierin herkent dan zoek ik graag samen met u naar passende mogelijkheden. 

Spirituele zorg na het sterven 

Meteen na het sterven verandert de energie. De stervende is nu de overledene en is niet meer in zijn of haar lichaam. De volgende zware klus voor de nabestaande(n) breekt aan want vol van verdriet moet er toch van alles gedaan en geregeld worden. Zoals het wassen van de overledene, misschien een opbaring of een wake, en de crematie of begrafenis. Indien gewenst kan ik ook in deze fase spirituele ondersteuning bieden, in de vorm van zielenzorg voor de overledene en rouwbegeleiding voor de nabestaande(n). Ook hier geldt dat het maatwerk is en dat alles in nauw overleg gebeurt.  

Werkwijze en kosten 

Voor een vrijblijvend introductiegesprek kan ik naar u toekomen. We onderzoeken wat ik voor u kan betekenen en u ontvangt ook meteen een prijsraming. Dit gesprek duurt ongeveer een uur en kost € 40,00 inclusief reiskosten binnen de gemeente Almere, daarbuiten € 0,19 per km. Indien u vervolgens besluit met mij in zee te gaan kom ik bij u langs om een schriftelijke overeenkomst op te stellen met daarin de onderlinge afspraken en de prijsbepaling. Soms echter gaat een sterfproces zo snel dat er geen tijd meer is om de overeenkomst in orde te maken. In dat geval spreken we ad hoc af hoe we hiermee om zullen gaan. Wie mij als rouwvrouw inhuurt zal van de situatie afhangen. Soms is het de stervende zelf die de regie in handen neemt. Soms ook is het een naaste die mij inhuurt uit naam van de stervende. 

*Rouwvrouw/Zielenman 

Een rouwvrouw (rouwman) wordt ook wel zielenvrouw (zielenman) genoemd en verleent spirituele en rituele zorg aan stervenden, pas gestorvenen en/of hun nabestaanden. Ik ben hierin opgeleid door Linda Wormhoudt, initiator van de term en de leergang zelf. De opleiding komt vanuit een sjamanistische achtergrond maar de te bieden zorg is breed inzetbaar en toepasbaar voor alle levenswijzen. Met name ook voor de mensen die niet een bepaald geloof aanhangen en toch spirituele ondersteuning wensen bij de laatste levensfase. Door afstemming op de leef- en belevingswereld van de stervende en hierbij passende rituelen en/of handelingen te bedenken en uit te voeren kan ik bijdragen aan een zo comfortabel en waardig mogelijk sterven. Indien gewenst kan ik ook de nabestaande(n) ondersteunen. Neem gerust contact met mij op voor de mogelijkheden.